Content300 trân trọng kính chào độc giả.

“Content is King” từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho những người kinh doanh trên Mạng, câu nói kinh điển đó đã thể hiện vai trò hết sức quan trọng của việc làm content trong hoạt động tiếp thị và kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại hiện nay.

Thương hiệu Content300 được lấy ý tưởng từ Bộ phim 300 Chiến Binh, một thiên anh hùng ca của 300 chiến binh Sparta chống lại 1 triệu quân Đế chế Ba Tư cổ đại.

Chúng tôi là đội ngũ viết Content thiện chiến, sẵn sàng đồng hành đến cùng với khách hàng Bất Chấp đối thủ là ai.