10 tiêu chí viết bài chuẩn SEO – Viết bài chuẩn SEO như thế nào?

Dưới đây là 10 tiêu chí viết nội dung chuẩn SEO được áp dụng trong các bài viết Content300 cung cấp tới quý khách hàng:

 

1. Tiêu đề chứa từ khóa

2. Thẻ H2 chứa từ khóa hoặc các từ khóa liên quan

3. Thẻ alt và caption của ảnh chứa từ khóa

4. Chứa nhiều từ khóa liên quan và mở rộng (Nên bôi đậm)

5. Từ khóa xuất hiện trong 150 ký tự đầu của nội dung

6. Mật độ từ khóa từ 2-4% ( Ưu tiên tăng mật độ thành phần chính của từ khóa)

7. Đặt liên kết tới các link liên quan (Thông thường là internal link)

8. Url thân thiện ( /Ten-bai-viet)

9. Bài viết là Unique content

10. Bài viết có tương tác xã hội

Mọi chia sẻ xin để nguồn: Content300 – Viết Bài Chuẩn SEO

One thought on “10 tiêu chí viết bài chuẩn SEO – Viết bài chuẩn SEO như thế nào?

  1. Pingback: Quy trình viết bài chuẩn SEO - Content300 - Viết bài chuẩn SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *